شرکت PMPiran

88261019 -88253821 - 88254527 (021) مشترک شوید
لطفا جهت اشتراک در خبرنامه سایت نام و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید
 

دوره های آموزشی

ردیف نام دوره طول دوره(روز) شرح دوره ثبت نام
1 کارگاه مبانی کلیت دانش مدیریت پروژه پم باک نگارش پنجم ®PMBOK 3 روز دریافت پیش ثبت نام
2 مدیریت ریسک در پروژه ها (RMP: Risk Management Professional) 2 روز دریافت پیش ثبت نام
3 کارگاه کاربردی نرم افزار مایکروسافت پراجکت (Microsoft Project 2013 (MSP 3 روز دریافت پیش ثبت نام
4 کارگاه بررسی اصول ساختار شکست کار WBS: Work Breakdown Structure 1 روز دریافت پیش ثبت نام
5 کارگاه کاربردی نرم افزار کامفار Comfar 2 روز دریافت پیش ثبت نام
6 دفتر مدیریت پروژه (Project Management Office (PMO 1 روز مشاهده پیش ثبت نام
7 سیری در استاندارد برنامه زمانبندی – Project Standard Scheduling 1 روز مشاهده پیش ثبت نام
8 کارگاه کاربردی نرم افزار پریماورا Primavera P6 3 روز دریافت پیش ثبت نام
9 کارگاه مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVM 2 روز مشاهده پیش ثبت نام
10 بررسی مدیریت پروژه مبتنی بر استاندارد راهنمای 2012:ISO21500 3 روز مشاهده پیش ثبت نام
11 كاربرد اكسل (Excel) در مدیریت حرفه ای پروژه ها 1 روز دریافت پیش ثبت نام
12 مديريت پروژه چابك Agile Project Management 2 روز دریافت پیش ثبت نام
13 سیری در مدیریت حرفه ای منابع انسانی و اصول کار تیمی در پروژه ها 1 روز مشاهده پیش ثبت نام
14 آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان) 2 روز دریافت پیش ثبت نام
15 گزارش نویسی در پروژه ها REPORTING IN PROJECTS 1 روز مشاهده پیش ثبت نام
16 مدیریت تدارکات در پروژه های بزرگ Procurement Management In Mega Projects 1 روز مشاهده پیش ثبت نام
17 آداب و معاشرت تجاری ویژه مدیران حرفه ای (Business Etiquette for Professional Managers ) 1 روز مشاهده پیش ثبت نام
18 دوره های آموزشی مهارتهای مدیریت و اجرای استانداردها به سبک آمریکایی 3 روز مشاهده پیش ثبت نام
19 دوره آموزشی PMBOK برای شرکتهای ساختمانی 3 روز مشاهده پیش ثبت نام

آلبوم دوره ها