با ما همراه باشید در

شرح وظایف دفتر فنی پروژه

برای درک بهتر جایگاه دفتر فنی مدیر پروژه و ارائه مهارت های مورد نیاز در این بخش باید شرح وظایف دفتر فنی به صورت واضح و مشخص عنوان شود. بر اساس نظر سنجی انجام شده از مدیران و کارشناسان با تجربه در بخش های کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، سعی شده است اهم وظایف دفتر فنی گردآوری و تدوین شود. طبعاً این موارد جز وظایف مشترک بوده و بر اساس ماهیت و ابعاد هر پروژه شرح وظایف قابل تغییر خواهد بود. به هر روی پیشنهاد می شود از این شرح وظایف به عنوان راهنما شود.

وظایف دفتر فنی به سه قسمت عمده تقسیم می شود که هر کدام به تفضیل شرح داده خواهد شد:

 • مستند سازی پروژه
 • کنترل پروژه
 • تهیه گزارش پروژه
 1. مستند سازی پروژه

تمامی فعالیت ها و وقایع پروژه از ابتدا تا انتها باید به صورت مناسب و تفکیک شده مستند سازی شود. این قسمت شامل وظایف زیر خواهد بود.

 • بررسی مستندات اولیه پروژه در هنگام شروع و مقایسه با استاندارد های مورد نیاز و پیشنهاد اصلاح در صورت لزوم
 • تهیه و تنظیم و بایگانی مکاتبات پروژه
 • بایگانی مدارک و سوابق فنی مطابق دستورالعمل مستندسازی
 • بررسی و مستند سازی عملکرد پیمانکاران جزء
 • مستندسازی اوراق آزمایشگاهی و مدرک کنترل کیفیت
 • بایگانی، کنترل و مستند سازی سوابق نقشه هایی چون ساخت
 • پیگیری و بروزآوری مستندات برون سازمانی مانند بخشنامه های مربوط
 • مستندسازی فعالیت ها انحام شده در قالب صورتجلسات انجام کار
 • مستند سازی تغییرات دستور داده شده در قالب دستور کارها
 • مستندسازی مبالغ کار انجام شده در قالب صورت جلسه کارکردها
 • مستندسازی برای تحویل کارهای به اتمام رسیده
 • مستندسازی دلایل تأخیرات به وجود آمده
 • مستندسازی وقایع روزانه اتفاق افتاده در پروژه
 • مستندسازی تعارضات به وجود آمده برای طرح دعاوی
 1. کنترل پروژه

منظور از واژه کنترل پروژه، کنترل و هدایت تمامی ابعاد پروژه به شرح زیر است :

 • تهیه و کنترل برنامه زمانبندی
 • کنترل راندمان منابع نیروی انسالنی و ماشین آلات
 • کنترل و هماهنگی برای رفع ایرادات اوراق آزمایشگاهی
 • کنترل کیفی کلیه فعالیت های پروژه مطابق فرآیند و طرح های کیفی از طریق بررسی سوابق و بازدیدهای کارگاهی
 • کنترل کیفیت مصالح داده شده به پروژه و انطباق آن با مستندات و مشخصات فنی
 • کنترل هزینه و درآمد فعالیت ها مطابق قرارداد
 1. تهیه گزارش

تهیه و ارائه گزارش های پروژه به مدیران ارشد، اثر بخش ترین فعالیت دفتر فنی می باشد:

 • گزارش های ادواری روزانه، هفتگی و ماهانه از پروژه
 • گزارش های مربوط به کنترل کیفیت
 • گزارش های مربوط به پیشرفت پروژه و زمانبندی
 • گزارش مستندات ایجاد شده
 • گزارش تأخیرات به وجود آمده
 • گزارش تغییرات
 • گزارش عملکرد پیمانکاران جزء
 • گزارش راندمان منابع نیرو انسانی و ماشین آلات
 • گزارش مصالح مصرف شده و مورد نیاز
 • گزارش هزینه و درآمد فعالیت ها طبق قرارداد
 • گزارش پیش بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع مورد نیاز
 • گزارش دعاوی و تعارضات ایجاد شده

برای یادگیری و افزایش مهارت‌های خود در حوزه مدیریت فنی پروژه‌ها PMPiran دوره‌ تخصصی تربیت کارشناس حرفه‌ای دفتر فنی پروژه را همراه با جهاد دانشگاهی صنعتی شریف تدوین و طراحی نموده است، که به تمامی مهارت‌های کلیدی یک مدیر فنی پرداخته خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره با کارشناسان ما مشورت کنید.

  دیدگاه خود را بیان کنید

  ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.*