عنوان دوره : آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)
اهداف دوره :

از آنجا که قراردادها به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي برون­سپاري و انجام فعاليت­هاي پروژه ها در سازمان­ها و شرکت­هاي دولتي و خصوصي به حساب مي ­آيند. کنترل صحيح، منظم، به موقع فرايند عقد، اجرا، پيشرفت و اتمام قراردادها نقشي حياتي در پيش­برد اهداف سازمان­ها داراست. آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان) “با هدف تربیت و توسعه توانمندی های مدیران و کارشناسان ارشد قراردادی، مدیران، مدیران پروژه طراحی و ارائه گردیده است.

شرح دوره :

• بررسی و مرور شرايط عمومي و خصوصي پيمان
• اقدامات پيشگيرانه بروز اختلافات و دعاوي
• بررسی تعهدات کارفرما و پیمانکار در شزایط عمومی و خصوصی پیمان
• مباني حقوقي قراردادها و قراردادهاي خصوصي
• آشنایی با قوانین تجهیز کارگاه، صورت وضعیت، تاخیرات
• روش هاي حل اختلاف و جايگاه حقوقي آنها در ايران
• مرور برخي از بخشنامه هاي مهم-تعديل-تأخير در پرداخت ها
• بررسی انواع قراردادها و مزایا و معایب هر یک
• چالش ها و راهکارها در مفاد شرایط عمومی پیمان و فهرست بها
• بررسی انواع قرارداد از نظر PMBOK مزایا و معایب هر یک
• PMBOK بررسی مديريت ادعا براساس استاندارد
• علل ناشي از تصميمات استراتژيك نادرست
• علل مربوط به فرآيند برگزاري مناقصه و انتخاب پيمانكار
• علل مربوط به زمان انجام پروژه

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : ندارد
مدت دوره : 2 روز
حداکثر : 18 نفر