عنوان دوره : دفتر مدیریت پروژه (Project Management Office (PMO
اهداف دوره : دفتر مدیریت پروژه (PMO) يك واحد سازمانی است که به مدیریت پروژه ها مرکزیت می دهد. دفتر مدیریت پروژه (PMO) بدون استفاده از فرآیندها و تکنیک های مناسب مدیریت پروژه، نه تنها عملکرد پروژه های شما را بهبود نخواهد داد بلکه جایگاه مدیریت پروژه در سازمان را نیز خدشه دار خواهد نمود. آشنایی با نقش‌های دفتر مدیریت پروژه مطابق با دانش روز جهانی و استاندارد  راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه "پم‌باک" نگارش پنجم PMBOK® - Project Management Body Of Knowledge  توسط انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا PMI® - Project Management Institute منتشر گردیده است که به واقع یکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی دنیا در سالهای گذشته در عرصه مدیریت پروژه می باشد- جایگاه و وظایف آن در سازمان، از اهداف اصلی این دوره می باشد.
شرح دوره :

• آشنایی با دفتر مدیریت پروژه PMO مظابق استاندارد
• بررسی شرایط لازم جهت برپایی دفتر مدیریت پروژه PMO
• جایگاه مناسب دفتر مدیریت پروژه در ساختار سازمانهای گوناگون
• نقش های دفتر مدیریت پروژه PMO در سازمان
• اهمیت دفتر مدیریت پروژه PMO در سازمان
• میزان بلوغ دفتر مدیریت پروژه PMO سازمان
• خطر ایجاد دفتر مدیریت پروژه PMOنا مناسب!

Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : PMBOK
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : ندارد
مدت دوره : 1 روز
حداکثر : 18 نفر