عنوان دوره : سیری در استاندارد برنامه زمانبندی – Project Standard Scheduling
اهداف دوره : هدف آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم استاندارد مباني و اصول زمانبندي پروژه Project Standard Scheduling و استاندارد  راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه "پم باک" نگارش پنجم PMBOK® - Project Management Body Of Knowledge توسط انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا PMI® - Project Management Institute منتشر گردیده است که به واقع یکی از ارزنده‌ترین دستاوردهای علمی و عملی دنیا در سالهای گذشته در عرصه مدیریت پروژه می باشد. به طوری که منجر به آشنایی با روشها و متدهاي ايجاد زمانبندي جهت تهيه برنامه زمانبندي منطقي و مطابق با واقعیت های اجرایی پروژه (بر اساس زمان، هزينه و منابع) و در نهایت پياده سازي تكنيك هاي زمانبندي پروژه در مراحل مختلف اجراي آن گردد.  
شرح دوره :
  • تعاریف کلیدی و استاندارد 
  • مراحل تدوین ساختار شکست کار مطابق استاندارد
  • شرح فرایند های استاندارد زمانبندی پروژه
  • تعریف زمانبندي مطابق استاندارد
  • آشنايي با فرآيندهاي زمانبندي پروژه
  • شيوه هاي مناسب در مدل زمانبندي پروژه
  • آشنایی با تکنیک های استاندارد و کاربردی جهت مدیریت زمان پروژه ها
  • محاسبه تاخیرات مجاز و غیر مجاز
Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : با هماهنگی
کارگاه : دارد
مدت دوره : 1 روز
حداکثر : 18 نفر