عنوان دوره : كاربرد اكسل (Excel) در مدیریت حرفه ای پروژه ها
اهداف دوره :

 یکی از کاربرد های Excel تهییه گزارشات مدیریت پروژه جهت ارائه به مدیریت می باشد. مدیران با دریافت گزارشات استاندارد و صحیح می توانند وضعیت پروژه را بررسی نمایند.

شما در کارگاه کاربرد اکسل با نحوه استفاده از اکسل در برنامه ریزی و کنترل پروژه، به کارگیری ابزارها، نمودارها و توابع نرم افزار MS Excel جهت استفاده تیم پروژه در مدیریت پروژه ها تدوین گزارشات داشبوردی (KPI) تهییه گزارشات حرفه ای پروژه  در کلیه حوزه های دانش استاندارد  راهنمای کلیت دانش مدیریت پروژه "پم باک" نگارش پنجم PMBOK® - Project Management Body Of Knowledge توسط انستیتوی مدیریت پروژه آمریکا PMI® - Project Management Institute منتشر گردیده است که به واقع یکی از ارزنده ترین دستاوردهای علمی و عملی دنیا در سالهای گذشته در عرصه مدیریت پروژه می باشد- آشنا می گردید.

طراحی و نحوه برگزاری کارگاه بر پایه روشهای مدرن یادگیری تسریع شده (Accelerated Learning)  بوده و شرکت کنندگان با تشکیل تیم به حلاجی مسائل، به همراه مثال های عملی کاربرد اکسل در پروژه ها به بحث و تبادل نظر تیمی، ارائه نتایج تیمی درحضور جمع، برای هر یک از تمرینها و مثال های مطروحه، می پردازند.

 
شرح دوره :

در بخش اول کارگاه 

 1. معرفی مدیریت پروژه
 2. معرفی اکسل
 3. مزایا و معایب اکسل
 4. انواع داده ها در اکسل
 5. تقدم عملگرها
 6. اصل فرمول نویسی
 7. آدرس های نصبی و مطلق
 8. معرفی توابع پر کاربرد اکسل ( از جمله: SUM، Average، Min، Count، Left، Right، MID،  LEN، Round، IF، Vlookup)
 9. Pivot table
 10. Freeze panes
 11. اصل قفل گذاری و Protect Sheet
 12. Drop – Down list
 13. ایجاد و ویرایش نمودارها
 14. Condition forming

در بخش دوم کارگاه 

 1.  استفاده از  فایل های نمونه (Template)
 2. استفاده از توابع پر کاربرد و حل تمرین های مرتبط
 3. رفع اشکال و سفارش سازی (Customize) فایل های نمونه

فایل های نمونه ای که در این کارگاه بررسی و آموزش داده می شود عبارت اند از:

 • فازبندی
 • تحلیل ذینفعان
 • پایش اهداف
 • زمان بندی
 • بودجه بندی
 • صورت ارزش به دست آمده Earned value
 • مدیریت ریسک
 • کنترل مستندات
 • شرح مشاغل
Print Friendly, PDF & Email
پيش نياز : ندارد
نوع گواهي نامه : PMPiran
مبلغ سرمايه گذاري : 2.200.000 ریال
کارگاه : دارد
مدت دوره : 1 روز
حداکثر : 18 نفر