آتبین صراحی طلب
Atbin Sorahitalab
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1387/09/14
شماره ®PMP : 1222536
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

با پیشرو مدیریت پیران فهمیدم چطور ممکن است که هدفی را واقعا بخواهم و چنین هدفی چه میزان ارزشمند خواهد بود. پیشرو مدیریت میاموزد که PMP چیست و این مسئله فراتر از تنها کسب یک مدرک است. با سپاس، آتبین صراحی طلب

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.