بابک کبیری
Babak Kabiri
رشته تحصیلی : مهندسی مواد
تاریخ اخذ مدرک : 1390/04/12
شماره ®PMP : 1422641
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

PMP, it has changed most of my working aspects like way of seeing, feeling and acting and PMPiran facilitated it to me in an unexampled way.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.