رسول باغبان
Rasoul Baghban
رشته تحصیلی : نرم افزار
تاریخ اخذ مدرک : 93/01/06
شماره ®PMP : 1702256
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

نظر و توصیه شخصی هنوز ارسال نگردیده است...

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.