روزبه شیرگیری
Rouzbeh Shirgiri
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
تاریخ اخذ مدرک : 93/01/26
شماره ®PMP : 1703264
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

"I am very thankful to get to know the PMPIran. Not only for the great deal of support, tips and materials that they provided to me but also for the great people that I met in the staff and instructors. They are very professional yet very kind and friendly. Their continuous support throughout the way made it much easier for me to obtain the PMP certificate. I 100% recommend PMPIran for any fellow seeking advancement in his/her career."

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.