ساسان نیکوکار
Sasan Nikookar
رشته تحصیلی : مهندسی نرم افزار
تاریخ اخذ مدرک : 1387/03/14
شماره ®PMP : 530915
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

با سیستم آموزشی شرکت پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) شما میتوانید روشهای آموزشی گذشته را کنار بگذارید، زیرا آنها میدانند که چگونه شما را آموزش دهند تا در همان بار اول آزمون را با موفقیت به پایان رسانید.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.