آمر طوسی Taha Amertousi
طاها آمر طوسی
Taha Amertousi
رشته تحصیلی : مهندسی عمران
تاریخ اخذ مدرک : 1395/04/25
شماره ®PMP :
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.