فرید ظفر حیدری
Farid Zafarheydari
رشته تحصیلی : مدیریت فنآوری اطلاعات
تاریخ اخذ مدرک : 1387/09/14
شماره ®PMP : 1222542
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

اگر چه همه میدانیم که «خواستن توانستن است» اما اگر این انگیزه «خواستن» با همراهی راهبری دانا و با تجربه همراه نشود، در مسیر پر پیچ و خم و پر از سنگلاخ مدرک PMP به «توانستن» منجر نخواهد شد. از هدایت مشفقانه و تجربه بی نظیر استاد شقاقی و روش آموزشی منحصر بفرد ایشان سپاسگزارم.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.