قاسم نظامی پور
Ghasem Nezamipour
رشته تحصیلی : مهندسی الکترونیک
تاریخ اخذ مدرک : 1394/04/19
شماره ®PMP : 1827957
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :
!I enjoyed working on my PMP program with PMPiran staff. Go PMP stand out from the crowd

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.