محمد علی اعتماد شمس
Mohammadali Etemad Shams
رشته تحصیلی : مهندسي شيمي ( فرآيند)
تاریخ اخذ مدرک : 1395/09/04
شماره ®PMP : ١٩٨٢٧١٩
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.