محمد محمدی
Mohammad Mohammadi
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1394/10/15
شماره ®PMP : 1906495
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.