مهدی حاجی حسین زاده
Mahdi Hajy Hossein Zadeh
رشته تحصیلی : مهندسی نفت
تاریخ اخذ مدرک : 1391/12/08
شماره ®PMP : 1580739
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :
نظر و توصیه شخصی هنوز ارسال نگردیده...

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.