نیما رحیمی سالکده
Nima Rahimi Salekdeh
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1388/12/20
شماره ®PMP : 1321660
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

هیچگاه نمی توان بر بلندای قله ای ایستاد بی آنكه خود را شناخت. شاید با ارزش ترین اتفاقی كه در PMPiran علاوه بر قبولی در آزمون برایم رخ داد این بود كه بدانم كه هستم و كه می خواهم باشم و برای آنچه می خواهم باشم تلاش كنم. آموختن و آموزاندن هدیه خداست به انسان كه طعم شیرین آن ابدی است. طعم شیرین آموختن مدیریت پروژه هدیه ای بود از جانب خداوند كه از دستان استاد عزیزم جناب آقای مهندس شقاقی به این بنده حقیر سپرده شد و همچون بار امانتی گرانبها همه عمر در وجودم زنده خواهد ماند.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.