ویشپر زمانی فراهانی
Vishpar Zamani Farahani
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1388/04/04
شماره ®PMP : 1276765
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

تلاش و جدیت و مطالعه استاندارد مدیریت پروژه نیاز به راهنمایی دلسوز، آگاه و متبحر دارد تا شما را در مسیری هدایت نماید تا در زمان بهینه به نتیجه مطلوب (اخذ مدرک) دست یابید.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.