کسری جعفر شقاقی
Kasra Jafar-Shaghaghi
رشته تحصیلی : مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1385/01/21
شماره ®PMP : 325737
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :
PMPiran به ویژه آرزومند است بتواند در موفقیت جوانان کوشا و عزیز این سرزمین برای کسب مدرک بین المللی و ارزشمند PMP رسالت و نقش شایسته خویش را ایفاء نماید.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.