کمال رشیدی
Kamal Rashidi
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1394/06/11
شماره ®PMP : 1845455
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :
استاندارد مدیریت پروژه حرفه ای حاوی گستره وسیع از کلیه جوانب یک پروژه میباشد . علیرغم اینکه یک مدیر پروژه موفق نیازمند دانش عمیق و مهارت کاربردی در همه زمینه ها نیست ولی باید آشنایی کافی با کلیه مطالب و نکات کلیدی داشته باشد. به علت گستردگی مطالب و تعدد نکات کلیدی به خاطر سپردن کلیه مطالب کار آسانی نبوده و نیازمند سعی و ممارست بسیار است. علاوه بر سعی و تلاش شخصی روش فراگیری سیستماتیک و همچنین راهنمایی های گام به گام موثر از الزامات موفقیت در آزمون میباشد. بنده بعنوان یکی از افراد موفق در کسب مدرک مربوطه روش ارایه شده از طرف PMPiran و همچنین راهنمایی های ایشان چه در فراگیری مطالب و چه راهنمایی های ارایه شده در ثبت نام و پیش از امتحان را در موفقیت خود بسیار موثر میدانم.

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.