امیر کرباسی
Amir Karbasi
رشته تحصیلی : مهندسی عمران -ژئو تکنیک
تاریخ اخذ مدرک : 1393/08/15
شماره ®PMP : 1765387
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.