google-site-verification: googlee0652858a37ac355.html

شرکت PMPiran

88261019 -88253821 - 88254527 (021) مشترک شوید
لطفا جهت اشتراک در خبرنامه سایت نام و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید
 

دومین گردهمایی اعضای PMPiran

    پيگيري و برگزاري جلسات آتي در ابتدا به منظور برگزاري و پيگيري جلسات آتي، موارد مطرح شده در جلسات گذشته بازنگري شدند و پيشنهاد شد كه از مطرح كردن طرحها و پروژه هاي مشترك بزرگ و همچنين از ايجاد تنوع زياد درطرحها خودداري شود. اين پيشنهاد به دليل بيان آيتمهاي بسيار زياد در …