شرکت PMPiran

88261019 -88253821 - 88254527 (021) مشترک شوید
لطفا جهت اشتراک در خبرنامه سایت نام و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید
 

دهمین گردهمایی اعضای PMPiran

  1-    نحوه برگزاري جلسه دهم اين جلسه با حضور 12 نفر از اعضا تشكيل و به همين دليل جلسه در واحد 14 برگزار شد. اين جلسه با كمي تاخير و در ساعت 19:10 شروع و 21:00 خاتمه يافت. 2-    موضوعات مطرح شده در جلسه ·        اخذ PDU توسط Webinar در ابتداي جلسه، آقاي محمودزاده …

نهمین گردهمایی اعضای PMPiran

  1-    نحوه برگزاري جلسه نهم اين جلسه با حضور 12 نفر از اعضا تشكيل و به همين دليل جلسه در واحد 14 برگزار شد. طبق روال گذشته، جلسه ساعت 19:00 شروع و 21:00 خاتمه يافت.  2-    موضوعات مطرح شده در جلسه ·        بحث در مورد Project Time Management    در ابتدا، خلاصه مطالب ذكر …

رهبری مدیریت منابع انسانی در پروژه

نکته ای بسیار مهم در مدیریت منابع انسانی در پروژه ها که معمولا به صورت یک مشکل مطرح است مربوط به تفویض اختیار و داشتن مسئولیت مدیر پروژه و همچنین افراد تیم پروژه به صورت روشن و مشخص می باشد. در کشور عزیزمان ایران با این مسئله در بیست و پنج سال گذشته تجربه کاری …

هشتمین گردهمایی اعضای PMPiran

  1-    نحوه برگزاري جلسه هشتم اين جلسه طبق روال گذشته در واحد 14 و از ساعت 19:00 لغايت 21:00 برگزار شد.   2-    موضوعات مطرح شده در جلسه –        Project Scope Management در ابتداي بحث خلاصه اين بخش توسط آقاي سياح مطابق با PMBOK مرور و سپس آيتم Collect requirement‌ در قالب نظرسنجي از …

هفتمین گردهمایی اعضای PMPiran

1-    نحوه برگزاري جلسه هفتم در ابتدا 15 نفر براي حضور اعلام آمادگي كرده بودند كه در نهايت 10 نفر از اعضا در جلسه حاضر شده و به همين دليل جلسه در واحد 14 برگزار شد. طبق روال گذشته، جلسه ساعت 19:00 شروع و 20:55 خاتمه يافت.   2-    موضوعات مطرح شده در جلسه   …

ششمین گردهمایی اعضای PMPiran

1-      نحوه برگزاري جلسه ششم به دليل حضور اندك اعضا، اين جلسه با 10 دقيقه تاخير و در ساعت 19:10 شروع و با حضور 7 نفر و در ساعت 21:10 خاتمه يافت. اين جلسه به مانند جلسات قبل در واحد 10 – PMPiran – برگزار گرديد.  2-      موضوعات مطرح شده در جلسه  2-1-           بحث در …

پنجمین گردهمایی اعضای PMPiran

    نحوه برگزاري جلسه پنجم طبق معمول گذشته جلسه ساعت 19 با حضور 9 نفر از اعضاي شروع شد و تا ساعت 21 خاتمه يافت. به دليل حضور تمام دوستاني كه اعلام آمادگي كرده بودند ( به غير از يك نفر)، برنامه ريزي صحيح انجام و جلسه در واحد 10 برگزار گرديد و مزاحمتي …

چهارمین گردهمایی اعضای PMPiran

نحوه برگزاري جلسه چهارم طبق سياست اتخاذ شده در برگزاري جلسات، جلسه راس ساعت 19شروع و ساعت 21 تمام شد. تعداد حاضرين در اين جلسه 9 نفر بودند كه تعداد افراد حاضر نسبت به افرادي كه اعلام آمادگي كرده بودند (18 نفر) بسيار كمتر بود. البته 3 نفر از دوستان پيشاپيش به دليل مشكلات غير …

سومین گردهمايي اعضاي PMPiran

1- نحوه برگزاري جلسه سوم   به دليل حضور زود هنگام دوستان، مطالب مختلفي مطرح و مورد بحث قرار گرفت ولي رئوس اصلي جلسه راس ساعت 15:30 شروع و راس ساعت 17:30 تمام شدند. تعداد حاضرين در اين جلسه 10 نفر بودند كه نسبت به جلسه قبل 3 نفر بيشتر شده بودند. به دليل تعداد …

دومین گردهمایی اعضای PMPiran

    پيگيري و برگزاري جلسات آتي در ابتدا به منظور برگزاري و پيگيري جلسات آتي، موارد مطرح شده در جلسات گذشته بازنگري شدند و پيشنهاد شد كه از مطرح كردن طرحها و پروژه هاي مشترك بزرگ و همچنين از ايجاد تنوع زياد درطرحها خودداري شود. اين پيشنهاد به دليل بيان آيتمهاي بسيار زياد در …