شرکت PMPiran

88261019 -88253821 - 88254527 (021) مشترک شوید
لطفا جهت اشتراک در خبرنامه سایت نام و آدرس ایمیل خود را ثبت کنید
 

ششمین گردهمایی اعضای PMPiran

1-      نحوه برگزاري جلسه ششم به دليل حضور اندك اعضا، اين جلسه با 10 دقيقه تاخير و در ساعت 19:10 شروع و با حضور 7 نفر و در ساعت 21:10 خاتمه يافت. اين جلسه به مانند جلسات قبل در واحد 10 – PMPiran – برگزار گرديد.  2-      موضوعات مطرح شده در جلسه  2-1-           بحث در …

پنجمین گردهمایی اعضای PMPiran

    نحوه برگزاري جلسه پنجم طبق معمول گذشته جلسه ساعت 19 با حضور 9 نفر از اعضاي شروع شد و تا ساعت 21 خاتمه يافت. به دليل حضور تمام دوستاني كه اعلام آمادگي كرده بودند ( به غير از يك نفر)، برنامه ريزي صحيح انجام و جلسه در واحد 10 برگزار گرديد و مزاحمتي …

چهارمین گردهمایی اعضای PMPiran

نحوه برگزاري جلسه چهارم طبق سياست اتخاذ شده در برگزاري جلسات، جلسه راس ساعت 19شروع و ساعت 21 تمام شد. تعداد حاضرين در اين جلسه 9 نفر بودند كه تعداد افراد حاضر نسبت به افرادي كه اعلام آمادگي كرده بودند (18 نفر) بسيار كمتر بود. البته 3 نفر از دوستان پيشاپيش به دليل مشكلات غير …

سومین گردهمايي اعضاي PMPiran

1- نحوه برگزاري جلسه سوم   به دليل حضور زود هنگام دوستان، مطالب مختلفي مطرح و مورد بحث قرار گرفت ولي رئوس اصلي جلسه راس ساعت 15:30 شروع و راس ساعت 17:30 تمام شدند. تعداد حاضرين در اين جلسه 10 نفر بودند كه نسبت به جلسه قبل 3 نفر بيشتر شده بودند. به دليل تعداد …

دومین گردهمایی اعضای PMPiran

    پيگيري و برگزاري جلسات آتي در ابتدا به منظور برگزاري و پيگيري جلسات آتي، موارد مطرح شده در جلسات گذشته بازنگري شدند و پيشنهاد شد كه از مطرح كردن طرحها و پروژه هاي مشترك بزرگ و همچنين از ايجاد تنوع زياد درطرحها خودداري شود. اين پيشنهاد به دليل بيان آيتمهاي بسيار زياد در …