با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

وظایف دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناس کنترل پروژه

شرح وظایف دفتر فنی پروژه: وظایف کارشناس کنترل پروژه چیست؟

برای درک بهتر جایگاه دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناس کنترل پروژه و ارائه مهارت‌های موردنیاز در این بخش باید شرح وظایف دفتر فنی پروژه بصورت واضح و مشخص عنوان شود. بر اساس نظرسنجی انجام‌شده از مدیران و کارشناسان باتجربه در بخش‌های کارفرمایان، مشاوران و پیمانکاران، سعی شده است تا مهم‌ترین وظایف دفتر فنی پروژه گردآوری و تدوین شود.

وظایف کارشناس کنترل پروژه در سه دسته طبقه بندی می‌شود

طبعاً این موارد جزء وظایف مشترک بوده و بر اساس ماهیت و ابعاد هر پروژه، شرح وظایف قابل‌ تغییر خواهد بود. با ما همراه باشید تا با وظایف دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناس کنترل پروژه بیشتر آشنا شویم.

وظایف دفتر فنی پروژه و وظایف کارشناس کنترل پروژه

این وظایف به سه بخش عمده تقسیم می‌شود که هرکدام به تفصیل شرح داده خواهد شد:

 

 • مستندسازی پروژه
 • کنترل پروژه
 • تهیه گزارش پروژه

در ادامه به بررسی این موارد خواهیم پرداخت.

وظایف کارشناس کنترل پروژه

مستندسازی پروژه

تمامی فعالیت‌ها و وقایع پروژه از ابتدا تا انتها باید به صورت مناسب و تفکیک‌شده مستندسازی شود و از وظایف کارشناس کنترل پروژه است. این قسمت شامل موارد زیر خواهد بود:

وظایف کارشناس کنترل پروژه در سه دسته طبقه بندی می‌شود که مستندسازی پروژه یکی از آن‌هاست

 • بررسی مستندات اولیه پروژه در زمان شروع و مقایسه با استانداردهای موردنیاز و پیشنهاد اصلاح در صورت لزوم
 • تهیه و تنظیم و بایگانی مکاتبات پروژه
 • بایگانی مدارک و سوابق فنی مطابق دستورالعمل مستندسازی
 • بررسی و مستندسازی عملکرد پیمانکاران جزء
 • مستندسازی اوراق آزمایشگاهی و مدرک کنترل کیفیت
 • بایگانی، کنترل و مستندسازی سوابق نقشه‌هایی چون ساخت
 • پیگیری و بروزرسانی مستندات برون‌سازمانی مانند بخشنامه‌های مربوط
 • مستندسازی فعالیت‌های انحام‌شده در قالب صورت‌جلسات انجام کار
 • مستندسازی تغییرات دستورداده‌شده در قالب دستورکارها
 • مستندسازی مبالغ کار انجام‌شده در قالب صورت جلسه کارکردها
 • مستندسازی برای تحویل کارهای به اتمام رسیده
 • مستندسازی دلایل تأخیرات به وجود آمده
 • مستندسازی وقایع روزانه اتفاق‌افتاده در پروژه
 • مستندسازی تعارضات به‌وجود‌آمده برای طرح دعاوی

کنترل پروژه

یکی از وظایف کارشناس کنترل پروژه که بخشی بسیار وسیع و گسترده است، کنترل پروژه خواهد بود که شامل کنترل و هدایت تمامی ابعاد پروژه به شرح زیر است:

کنترل پروژه نیز یکی از وظایف سه گانه کارشناس کنترل پروژه محسوب می‌شود

 • تهیه و کنترل برنامه زمان‌بندی
 • کنترل راندمان منابع نیروی انسانی و ماشین آلات
 • کنترل و هماهنگی برای رفع ایرادات اوراق آزمایشگاهی
 • کنترل کیفی کلیه فعالیت‌های پروژه مطابق فرآیند و طرح‌های کیفی از طریق بررسی سوابق و بازدیدهای کارگاهی
 • کنترل کیفیت مصالح داده‌شده به پروژه و انطباق آن با مستندات و مشخصات فنی
 • کنترل هزینه و درآمد فعالیت‌ها مطابق قرارداد

تهیه گزارش آخرین دسته از وظایف کارشناس کنترل پروژه

از دیگر وظایف کارشناس کنترل پروژه تهیه و ارائه گزارش‌های پروژه به مدیران ارشد است و یکی از اثر‌بخش‌ترین فعالیت‌های دفتر فنی پروژه محسوب می‌شود که شامل موارد زیر خواهد بود:

تهیه گزارش - وظایف کارشناس کنترل پروژه

 • گزارش‌های ادواری روزانه، هفتگی و ماهانه از پروژه
 • گزارش‌های مربوط به کنترل کیفیت
 • گزارش‌های مربوط به پیشرفت پروژه و زمان‌بندی
 • گزارش مستندات ایجاد‌شده
 • گزارش تأخیرات به وجود آمده
 • گزارش تغییرات
 • گزارش عملکرد پیمانکاران جزء
 • گزارش راندمان منابع نیرو انسانی و ماشین آلات
 • گزارش مصالح مصرف‌شده و موردنیاز
 • گزارش هزینه و درآمد فعالیت‌ها طبق قرارداد
 • گزارش پیش‌بینی هزینه، درآمد، زمان و منابع موردنیاز
 • گزارش دعاوی و تعارضات ایجاد‌شده

دفتر فنی پروژه

برای یادگیری و افزایش مهارت‌های خود در حوزه مدیریت فنی پروژه‌ها، PMPiran دوره‌ تخصصی تربیت کارشناس حرفه‌ای دفتر فنی پروژه را همراه با جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف تدوین و طراحی کرده است، که به تمامی مهارت‌های کلیدی یک مدیر فنی پرداخته خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این دوره با کارشناسان ما مشورت کنید.

  دیدگاه خود را بیان کنید

  ایمیل شما محفوظ خواهد ماند.*