روز: مارس 11, 2018

شناسایی ریسک‌های پروژه از مهمترین فرایندها در مدیریت ریسک پروژه است - PMPiran

12 روش حرفه‌ای برای شناسایی ریسک‌های پروژه

شناسایی ریسک های تجاری برای موفقیت در برنامه‌ریزی موثر مدیریت ریسک بسیار مهم است. اگر شما در یک سازمان بپرسید که “بزرگترین ریسک شما چیست”، ممکن است 100 پاسخ مختلف از 100 نفر مختلف دریافت کنید. بدترین حالت نیز نداشتن پاسخ برای این سوال است.