سال: 2020

روش دلفی (delphi method) - PMPiran

روش دلفی (Delphi Method) چیست؟ کاربرد، مثال و…

روش دلفی (Delphi method) از مهمترین و پرکاربردترین تکنیک‌هایی است که در زمینه جمع‌آوری نظرات