آتبین صراحی طلب

نظر و توصیه شخصی :
با پیشرو مدیریت پیران فهمیدم چطور ممکن است که هدفی را واقعا بخواهم و چنین هدفی چه میزان ارزشمند خواهد بود. پیشرو مدیریت میاموزد که PMP چیست و این مسئله فراتر از تنها کسب یک مدرک است. با سپاس، آتبین صراحی طلب

رشته تحصیلی :مهندسی صنایع

تاریخ اخذ مدرک : 1387/09/14

(شماره ®PMP) :1222536

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.