آرمان ۀشور ماهانی

نظر و توصیه شخصی :
داشتن و ارتقاء دانش مدیریت پروژه بر اساس استانداردهای جهانی برای تمامی افرادی که در زمینه پروژه فعالیت میکنند ضروریست چه خوبست با روش مطالعه اصولی و همراهی مشاور و مدرسی با تجربه بصورت جامع و پایدار به این مهم نائل شویم. بنده از شرکت پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) که در این زمینه کمک شایان نمود سپاسگزارم.

رشته تحصیلی :مهندسی الکترونیک
تاریخ اخذ مدرک : 1388/03/11
(شماره ®PMP ): 1263849

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.