آوات جلالی

نظر و توصیه شخصی :

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک :1400/06/06

آوات جلالی

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت آنلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.