آیدین شهبازی

نظر و توصیه شخصی :
كسب دانش میان بر ندارد. تنها راه كسب آن كوشش است. این چیزی است كه در PMPiran بر آن تاكید می شود و سرلوحه آموزش قرار می گیرد. ساعتها و روزهای سختی بر شما خواهد گذشت، سر آخر با قبولی در آزمون و چشیدن شیرینی آن خستگی از تن خارج می شود. شما اما روشی از مطالعه را می آموزید كه در آن یگانه راه موفقیت سخت كوشی است. شما اعتقاد پیدا می كنید كه این تنها راهی است كه «جواب می دهد» و در نهایت دانشی كه كسب كرده اید ماندگار است.

رشته تحصیلی :مهندسی عمران

تاریخ اخذ مدرک : 1388/03/11

(شماره ®PMP ): 1263844

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.