اصغر اسکندرلو

نظر و توصیه شخصی :
۳۰ سوال با ۳ پاراگراف و به صورت پشت سر هم در همان ابتدای آزمون باعث شد تا تمرکزم را به طور نسبی از دست بدهم و تا سوال ۱۲۰ نمیدانستم پاسخهایی که دادم صحیح بوده یا نه. بگذریم قرار است درسهای آموخته خودم را بازگو کنم(و نه غم نامه ام را !!) که میتوانم آن را در ۵ بند ذیل خلاصه نمایم: ۱. عزیزان و بزرگواران؛ کل هزینه این آزمون و اقامت شما و همه مخلفاتش به ۷ میلیون تومان هم نمیرسد. پس از طریق شرکت های خود برای حضور در این دوره ها اقدام نفرمایید. باور کنید هر نتیجه ای بگیرید به اضطرابش اصلا، ابدا و مطلقا نمیارزد. ۲. آهسته ولی پیوسته مطالعه کنید. برای پذیرفته شدن در آزمون به صورت ناپلئونی میتوانید دو ماه فقط بخوانید بعد نذر کنید حالا با اختلاف ۳ درصد یا آزمون پاس میشود یا نمیشود! به فهمیدن مطالب هم نیازی نیست!!صرفا طوطی بودن کافی است!اما اگر به دنبال یک نتیجه حرفه ای هستید می بایست تمام نکات عنوان شده در کتاب اصلی و کتاب مکمل آن(کتاب مرحومه ریتا) را عمیقا درک نمیایید. درک عمیق مفاهیم یا از طریق مطالعه جانبی امکان پذیر هست(جستجو در اینترنت) یا حضور در کلاسهای اساتید مجرب. ۳. پس از (تاکید میکنم پس از) تسلط کامل بر کتاب اصلی و مکمل آن،به شناسایی کلمات کلیدی در هر بخش بپردازید. صرفا با این تکنیک بود که توانستم بر آن ۳۰ سوال ظاهر شده ۳ پاراگرافی آن هم در ابتدای آزمون غلبه کنم ولی زمانم بلعیده نشود! ۴. حدودا ۲ ماه به طور متوالی تست بزنید وشناسایی کلمات کلیدی را در تست ها تمرین کنید. ۵. در گام‌پنجم حداقل دو روز قبل از آزمون در کشور میزبان آزمون حاضر باشید تا هم محل آزمون را شناسایی نمایید و هم ساعت خوابتان تنظیم شود. و در نهایت به خدای بزرگ توکل کنید که وعده ایشان پاداش کثیر به کسانی است که بسیار تلاش میکنند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه با احترام اصغر اسکندرلو تهران، آذر ۱۳۹۶ هجری خورشیدیشخصا شرایطی را تجربه کردم که در هیچ فایل درسهای آموخته ای از دانش آموختگان PMPنوشته نشده بود. آزمونی که ۷۰ درصد آن به هیچ چیز شبیه نبود.

رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1396/09/14
(شماره ®PMP ): 2111496

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.

 

Asghar Eskandarlu
رشته تحصیلی : مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1396/09/14
شماره ®PMP : 2111496
(Testimonial) نظر و توصیه شخصی :
نبود. ۳۰ سوال با ۳ پاراگراف و به صورت پشت سر هم در همان ابتدای آزمون باعث شد تا تمرکزم را به طور نسبی از دست بدهم و تا سوال ۱۲۰ نمیدانستم پاسخهایی که دادم صحیح بوده یا نه. بگذریم قرار است درسهای آموخته خودم را بازگو کنم(و نه غم نامه ام را !!) که میتوانم آن را در ۵ بند ذیل خلاصه نمایم: ۱. عزیزان و بزرگواران؛ کل هزینه این آزمون و اقامت شما و همه مخلفاتش به ۷ میلیون تومان هم نمیرسد. پس از طریق شرکت های خود برای حضور در این دوره ها اقدام نفرمایید. باور کنید هر نتیجه ای بگیرید به اضطرابش اصلا، ابدا و مطلقا نمیارزد. ۲. آهسته ولی پیوسته مطالعه کنید. برای پذیرفته شدن در آزمون به صورت ناپلئونی میتوانید دو ماه فقط بخوانید بعد نذر کنید حالا با اختلاف ۳ درصد یا آزمون پاس میشود یا نمیشود! به فهمیدن مطالب هم نیازی نیست!!صرفا طوطی بودن کافی است!اما اگر به دنبال یک نتیجه حرفه ای هستید می بایست تمام نکات عنوان شده در کتاب اصلی و کتاب مکمل آن(کتاب مرحومه ریتا) را عمیقا درک نمیایید. درک عمیق مفاهیم یا از طریق مطالعه جانبی امکان پذیر هست(جستجو در اینترنت) یا حضور در کلاسهای اساتید مجرب. ۳. پس از (تاکید میکنم پس از) تسلط کامل بر کتاب اصلی و مکمل آن،به شناسایی کلمات کلیدی در هر بخش بپردازید. صرفا با این تکنیک بود که توانستم بر آن ۳۰ سوال ظاهر شده ۳ پاراگرافی آن هم در ابتدای آزمون غلبه کنم ولی زمانم بلعیده نشود! ۴. حدودا ۲ ماه به طور متوالی تست بزنید وشناسایی کلمات کلیدی را در تست ها تمرین کنید. ۵. در گام‌پنجم حداقل دو روز قبل از آزمون در کشور میزبان آزمون حاضر باشید تا هم محل آزمون را شناسایی نمایید و هم ساعت خوابتان تنظیم شود. و در نهایت به خدای بزرگ توکل کنید که وعده ایشان پاداش کثیر به کسانی است که بسیار تلاش میکنند. و من یتوکل علی الله فهو حسبه با احترام اصغر اسکندرلو تهران، آذر ۱۳۹۶ هجری خورشیدی
شخصا شرایطی را تجربه کردم که در هیچ فایل درسهای آموخته ای از دانش آموختگان PMPنوشته نشده بود. آزمونی که ۷۰ درصد آن به هیچ چیز شبیه
صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد:
http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.