امید روان

نظر و توصیه شخصی :
به نظر من بر خورد متصدی اتاق آزمون خیلی خوب نبود و باعث استرس می شد. همچنین در کامپیوتر های مجاور امتحان GRE گرفته می شد که به دلیل تایپ رایتینگ خیلی پر سر وصدا بود. البته من این مطالب رو در آخر آزمون نوشتم. به دلیل فشردگی زمان من شخصا تا آخر وقت برای آب و .. بیرون نرفتم. ماشین حسابی هم که از ایران برده بودم ( فقط 4 عمل اصلی بود) امکان استفاده به من ندادند ولی با هر اصراری که بود از اونها یه ماشین حساب گرفتم. در مورد سطح سوالات به نظر من مهمترین کمک ناشی از سوالات 200 تای آخر آمونتیس بود هر چند این سوالات ترتیبی ولی سوالات امتحان تصادفی به نظر من انجام دو تا سه تست 200 تایی تصادفی قبل از امتحان عالیه در امتحان اصلی ترین موضوع شناسایی گزینه های غلط است تا بلد بودن گزینه درست.

رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1394/09/05
(شماره ®PMP ): 1874290

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.