امیر اسکندری

نظر و توصیه شخصی :
به نظر من گذراندن دوره مدیریت پروژه مخصوصا گرفتن مدرک PMP، صرفنظر از ارتقای شغلی، برای همه کسانی که با پروژه سروکار دارند لازم است و شرکت پیشرو مدیریت پیران (PMPiran) با تجربه و دانش خود حتی به آنهایی که کمترین آشنایی را در این زمینه دارند میتواند کمک نماید.

رشته تحصیلی :مهندسی عمران
تاریخ اخذ مدرک : 1388/03/25
(شماره ®PMP ):1270049

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.