بابک کبیری

نظر و توصیه شخصی :
PMP, it has changed most of my working aspects like way of seeing, feeling and acting and PMPiran facilitated it to me in an unexampled way.

رشته تحصیلی :مهندسی مواد

تاریخ اخذ مدرک : 1390/04/12

شماره ®PMP :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.