حامد حسینی نژاد

نظر و توصیه شخصی :

 

رشته تحصیلی :کارشناسی ارشد نرم افزار

تاریخ اخذ مدرک : 1395/05/02

(شماره ®PMP ):1943176

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.