حسین نادری

نظر و توصیه شخصی :
مدرک PSMI آقای حسین نادری

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک : 1399/01/17

قبولی آقای حسین نادری در آزمون اسکرام مستر حرفه‌ای - PMPiran