حمید کاظمی فرزقی

نظر و توصیه شخصی :
1- مدرک PMP نشانه آشنایی شما با راهنمای استاندارد مدیریت پروژه است. شرکت PMPiran با روشی نو بخوبی فراگیران خود را برای برداشتن این قدم یاری میکند.

2- شرکت PMPiran لذت داشتن آگاهی لازم برای دریافت گواهینامه PMP را با حرفه ای ترین روش آموزشی به شما میدهد. کافیست به خوبی با مربی کارآزموده خود هماهنگ باشید، پس از چهار ماه PMP خواهید شد.

رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1387/11/09
(شماره ®PMP) :1232853

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.