دلارام صادقی‌فرد

نظر و توصیه شخصی :
بعد از مدتها دور ماندن از فضای امتحان دادن و فعال بودن در پوزیشنهای مختلف کاری، آزمون PSMI تجربه هیجان انگیزی بود، مسیر کاری جدیدی را در پیش روی من قرارداد و نگاه من را به نحوه مدیریت پروژه های پیجیده عوض کرد.
پس از قبولی در آزمون تازه متوجه شدم که گذراندن دوره با جناب آقای دکتر سعید مقدسی و مهندس معین چقدر کار من را تسهیل و تسریع کرد. بدون گذراندن دوره نزد این عزیزان و استفاده از تستهای بارگذاری شده در سایت PMPiran امکان موفقیت در این آزمون برای من می توانست بسیار سخت و زمان بر باشد. لازم به ذکر است که دوره به دلیل شیوع کرونا به صورت انلاین برگذار شد و با توجه به تسط و مهارت جناب آقای دکتر سعید مقدسی در حوزه تدریس و مدیریت پروژه، دوره جذاب و خوشایندی بود.

مدرک PSMI

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک : 1399/02/29