با ما همراه باشید

لوگو PMPIran

دکتر هانی عمرانی

نظر و توصیه شخصی :

رشته تحصیلی :Facilities Planning and Management
تاریخ اخذ مدرک : 1395/04/28
شماره ®PMP :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.