ربوار حاجبی

نظر و توصیه شخصی :
 Dear Gentlemen,I am glad that now I am writing this letter to you, my dear teachers, especially Mr.Golparian, I could appreciate a little the hard work you did by great pride of passing the PMP exam successfully.For me, your following, devotion and perseverance about my education was very amazing and unique in its kind.Shake your hands warmly and thank you sincerely

رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک
تاریخ اخذ مدرک : 1393/04/07
(شماره ®PMP ):2963373

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.

.