رضا مینائی

نظر و توصیه شخصی :

رشته تحصیلی :مهندسی برق
تاریخ اخذ مدرک : 1390/05/02
(شماره ®PMP ):1433620

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.