ساسان حسامی

نظر و توصیه شخصی :

صمیمانه و بدون هرگونه ریا عرض می کنم: عاشق بودم، عاشق تر شدم!!!!!!! عشق به صداقت، عشق به هم نوع دوستی و عشق به اعتماد و پاک بودن . افتخار آشنایی با جناب آقای مهندس شقاقی، نمونه بارز یک انسان واقعی و با وجدان، بزرگ ترین دست آورد بنده در این راه است، و حمایت و همراهی و آموزگاری ایشان بزرگترین کمک در راه رسیدن به PMP بود. تلاش برای کسب PMP را به همه عزیزان توصیه می کنم، چرا که PMBOK درسهائی ارزشمند برای زندگی شخصی و کاری انسانها دارد و مهمتر آنکه، در راه رسیدن به PMP تجارب ارزشمند و سازنده کسب خواهد شد. در نهایت از محبت های دوستانه آقای مهندس نوذرامیری (نفر 4 گروه) سپاس گذارم.

رشته تحصیلی :مهندسی مکانیک

تاریخ اخذ مدرک : 1391/03/25

(شماره ®PMP ):1512590

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.