سیاوش هنری

نظر و توصیه شخصی :
اگر بخواهم روش موفقيت در امتحان را به ديگران توصيه كنم، اولين نكته ای كه خواهم گفت: اميد به موفقيت است، بخصوص زمانی كه در شرايط روحی مناسبی بسر نمی بری. در اين راه سه عزيز به من كمك شايانی كردند كه هرگز از ياد نخواهم برد. اول همسرم كه با گذشت و عشق خود مرا در اين راه حمايت كرد و به من قوت قلب می داد، دوم استاد ارجمندم آقای مهندس شقاقی كه با نصيحت برادرانه خود نوری را در قلبم تابيدند و سوم دوست عزيز دوران تحصيلم آقای مهندس آزاد كه در استانبول جز بخشيدن انرژی مثبت به من كار ديگری نكرد. بايد بگويم در PMPiran محيطی آرام و دوستانه فراهم است كه راه دشوار خواندن و تست زدن را برای من راحت تر كرده بود. در این محل وجدان كاری، صداقت و برنامه ريزی حاكم بود و كار بی بديل آقای مهندس شقاقی را به عنوان الگو در ذهن خود خواهم سپرد.

رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1388/12/18
(شماره ®PMP ):1321364

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.