علی بابازاده

نظر و توصیه شخصی :

 

رشته تحصیلی :مهندسی مخابرات

تاریخ اخذ مدرک : 1390/06/02

(شماره ®PMP ): 1449484

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx

هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.