فرشته خیاط زاده

نظر و توصیه شخصی :

رشته تحصیلی :مدیریت اجرایی
تاریخ اخذ مدرک : 1396/03/30
(شماره ®PMP ):2046293

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.