محمد ایزدیمهر

نظر و توصیه شخصی :

رشته تحصیلی :مهندسی الکترونیک
تاریخ اخذ مدرک : 1393/06/12
(شماره ®PMP ):1746419

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.