محمد خاندردی

نظر و توصیه شخصی :
با استفاده از تجربیات مربیان متخصص و با تجربه در زمینه مدیریت پروژه و نیز متد خاص شرکت پیشرو مدیریت پیران، میتوان علاوه بر اخذ مدرک PMP، دانش خود را در زمینه علم مدیریت پروژه ارتقاء بخشید.

رشته تحصیلی :مهندسی عمران
تاریخ اخذ مدرک : 1387/09/26
(شماره ®PMP ): 1225069

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.