مهدی باقری

نظر و توصیه شخصی :
انگیزه. برای گام نهادن در این تجربه، لازم است در ابتدا بر ذهن خود غلبه کنید. لازم است تا با اعتماد به خود، خود را شایسته این اتفاق بدانید. برای لایق شدن باید اول پالایش یافت. به حواشی توجه نکنید. به صحبتهای اطرافیان که شما را از هدفتان دور می کند بی تفاوت باشید. تمام انرژیتان را صرف فکر کردن به موفقیت و تلاش بر مبنای برنامه ای از پیش تایید شده، کنید. چراغ این راه تلاش است و پشتکار، و اما قبل از آن – بر اساس ایده اصلی پم باک- برنامه ریزی و کنترل. پم باک نگاه ملموسی به درس آموخته ها دارد، چرا که ارزش و بهای آن را می داند. من هم به این یافته توجهی خاص نمودم و موفق شدنم را مدیون راهنماییهای دلسوزانه جناب آقای مهندس معین و تجربیات ارزنده ایشان می دانم که با صبرشان مرا شرمنده خود ساختند. استاد گرانقدری که در تک تک لحظه های سخت این مسیر، همیشه با لبخندهای محبوبشان من را حمایت کردند. به همه دوستان پیشنهاد می کنم روش آموزشی شرکت PMPIran با حمایتهای آقای مهندس معین را تجربه کنید. پر از لطف است!! Mehdi Bagheri Sereshki, MScPM, PMP

رشته تحصیلی :
تاریخ اخذ مدرک : 1386/12/29
شماره ®PMP :

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.