مهدی جهانگیری

نظر و توصیه شخصی :
آرزومندم که امتنان قلبی اینجانب از پیشرو مدیریت پیران برای تعالیم و همراهی بی شائبه و همه جانبه ایشان در راه صعبی که پیش روی بنده بود، قوت قلبی برای ادامه راه ایشان باشد. و آرزومندم بسیاری از جوانان عزیز ما نیز این مسیر خوش یمن را طی نمایند.

رشته تحصیلی :مهندسی صنایع
تاریخ اخذ مدرک : 1386/02/12
(شماره ®PMP ):465625

صحت دارا بودن مدرک ®PMP هر فرد به صورت انلاین از طریق آدرس زیر قابل بررسی می باشد: http://certification.pmi.org/registry.aspx
هم اکنون شما می توانید از طریق این لینک با وارد کردن مشخصات (نام و نام خانوادگی به زبان لاتین) به جستجوی مدرک افراد بپردازید.